Doç. Dr. ERTUĞRUL RECEP ERBAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ERTUĞRUL RECEP ERBAY

T: (0282) 250 2847

M erbay@nku.edu.tr

W erbay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez: Gelişmekte olan ülkelerde tarım ürünlerinin gelecek (futures) ve opsiyon (options) piyasaları:Türkiye örneği (2002)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ PR.
Öğrenim Yılları: 1993-1996
Tez: Tekirdağ ili merkez ilçesi dağ köylerinin kırsal kalkınma potansiyeli ve değerlendirme olanakları (1996)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ PR.
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2014-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2003-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2002-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2017
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2014
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSITESI
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2011
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Büyüme
Gelişme Ekonomisi - Makro
Uluslararası Finans
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERBAY E. R., aktuna a., Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisinde İhracatın Önemi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 90-95, 2019.
Özgün Makale
2. ERBAY E. R., ÖZDEN M., Kentler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesine Nasıl Yardımcı Olabilirler?, Social Sciences Research Journal, vol. 7, pp. 255-268, 2018.
Özgün Makale
3. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Küresel Vatandaşlık: Belirsizlik Mi, Fırsat Mı?, Social Sciences Research Journal, vol. 7, pp. 76-81, 2018.
Özgün Makale
4. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Demokrasi Ekonomik Kalkınma İçin Ön Koşul Mudur?, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol. 6, 2017.
Özgün Makale ESJI, SIS
5. ERBAY E. R., tulgar d., Sürdürülebilir Kalkınmada Bir Ekonomik Model Olarak Sanayiye Entegre Olmuş Kooperatifler, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences/2017: 03 (Special Issue): Economic and Social Development in Balkan Countries, vol. 3, pp. 143-147, 2017.
Özgün Makale ASOS, EBSCOhost, SIS, DAIJ, ESJI
6. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., TUNCER G., Cash vs networking capital as strategic tools for the long term relation between bank credits and liquidity Inequalities in Turkey, procedia social and behavioral sciences, pp. 648-655, 2016.
Özgün Makale Web of sciene, CPCI
7. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., The nexus of corporate liqudity dynamics and bank credit usage in the long term The case cash in Turkey, journal of global strategic management, vol. 10, pp. 5-16, 2016.
Özgün Makale ISI, Cabel´s Directory, GIF, ASOS
8. ERBAY E. R., Ekonomik Kalkınmada tarımın Rolü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Balkan Journal Of Social Sciene, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. ERBAY E. R., ÖZDEN M., İktisadi Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Yaklaşım, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2013.
Özgün Makale
10. KUBAŞ A., İNAN İ. H., HURMA H., ERBAY E. R., GÜHER H., Analysis of the relations between agricultural production and wetland by the multidimensional scaling method, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 11, pp. 1559-1567, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. KUBAŞ A., İNAN İ. H., UNAKITAN G., ERBAY E. R., The Estimation of the Relationships between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission by Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments, Quality Quantity, vol. 42, pp. 35-44, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. KUBAŞ A., İNAN İ. H., HURMA H., ERBAY E. R., An Important Role of Local People to Joining Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environment and Protection Ecology, vol. 2, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. AZABAĞAOĞLU M. Ö., gaytancıoğlu o., KUBAŞ A., ERBAY E. R., Analysis of the marketing structure of the dairy industry in the Trakya Region and the determination of emerging issues with multidimensional scaling, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 27, pp. 117-122, 2003.
Özgün Makale
14. METİN N., KUBAŞ A., HURMA H., ERBAY E. R., Pesticide Usage and ıts Effects on The Environment in Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, pp. 328-333, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. APAK S., ERBAY E. R., AÇIKGÖZ A. F., Türkiye deki işletmelerde kısa vadeli banka kredileri ile hazır değerler arasındaki ilişkinin uzun dönemde değerlendirilmesi, İktisadi araştırmalar vakfı yıllık, cilt 2016, ss. 36-42, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., GÜREL A., Türkiye deki İşletmelerde uzun Dönemde Aktifler için Özkaynaklar ile Finansman Sağlanmasının Net Satışlar ve Karlılık Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ERBAY E. R., gaytancıoğlu o., KUBAŞ A., Tarıma Dayalı Sanayinin Hammadde Temininde Ürün Borsalarının ve Vadeli İşlemlerin Önemi, Dünya Gıda Dergisi, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERBAY E. R., Lisanslı depoculuğun ve Teslimata Bağlı İşlemlerin Türkiye Tarım Ürünleri Piyasasına ve Vadeli İşlemlere olası Etkileri, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası, 2007.
Bilimsel Kitap
2. İNAN İ. H., gaytancıoğlu o., ERBAY E. R., YILMAZ F., Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Environmentally Responsible Tourism Policies For The Sustainable Local Development, 11th International Conference Digital Transformation of The Economy and Society: Shaping the Future (19.10.2019-20.10.2019).
Özet bildiri
2. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Belediyelerin Tarımsal Hizmet Birimlerinin Kırsal Kalkınma Uygulamalarına Katkısı: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Örneği, XIII. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey (05.10.2019-06.10.2019).
Özet bildiri
3. ERBAY E. R., kahraman s., KGF Mevzuatı, KGF Teminatları ve KGF Finansmanının KOBİ’lere Katkısı, XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria (20.05.2019-21.05.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ERBAY E. R., aktuna a., Sosyal Medyanın e-ticaret Üzerine Etkisi, XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria (20.05.2019-21.05.2019).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ERBAY E. R., tulgar d., The Importance of Integrated Industrial Cooperatives in terms of Sustainable Development, XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria (20.05.2019-21.05.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ERBAY E. R., hemen b., Uluslararası Turizmin Gelişmekte Olan Ülkelere Sosyo- Ekonomik Etkisi, XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria (20.05.2019-21.05.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ÖZDEN M., ERBAY E. R., The Role of Citizen Participation in SustainableDevelopment, XII. International Balkan and Near Eastern Congress Series onEconomics, Business and ManagementPlovdiv / Bulgaria (20.04.2019-21.04.2019).
Özet bildiri
8. ERBAY E. R., tulgar d., ÖZDEN M., Dijital Ekonomi ve Dijitalleşmenin Ekonomik Açıdan Sonuçları, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA (27.09.2018-28.09.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ERBAY E. R., KESİMOĞLU Y. G., Ekmek Mayası Üretiminde Türev Ürünler Ve Kullanım Alanları, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA (27.09.2018-28.09.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. ERBAY E. R., kahraman s., Kur Dalgalanmalarının Banka Kredileri Üzerinde Etkileri, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA (27.09.2018-28.09.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. ERBAY E. R., karaman s., ÖZDEN M., Türkiye-AB Birliği Sağlık Sistemi Karşılaştırması: Almanya Örneği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA (27.09.2018-28.09.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. ERBAY E. R., aktuna a., Türkiye Makedonya Ekonomik İlişkileri ve Gelecek Tahminleri, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA (27.09.2018-28.09.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
13. ERBAY E. R., uslu g., Yeni Bir Sürdürülebilir üretim Modeli Endüstriyel Simbiyoz: Trakya Bölgesi Potansiyel Uygulamaları, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA (27.09.2018-28.09.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. ERBAY E. R., ÖZDEN M., aktuna a., Turkey-Bulgaria Social and Economic Relations, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIX. IBANESS Congress Series-Edirne / TURKEY (27.08.2018-28.08.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. KUBAŞ A., ERBAY E. R., İstihdam ve Gelir Yaratmada Girişimci Öğretim Üyesi Modelinin Geliştirilmesi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesVII. IBANESS Congress Series-Plovdiv / BULGARIA (21.04.2018-22.04.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
16. ERBAY E. R., arkan d., Teknoparkların Mevcut Durumu, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesVII. IBANESS Congress Series-Plovdiv / BULGARIA (21.04.2018-22.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
17. ERBAY E. R., tulgar d., Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Riskler, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesVII. IBANESS Congress Series-Plovdiv / BULGARIA (21.04.2018-22.04.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
18. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Sürdürülebilir Kentleşmeye Etkisi, IBANESS (20.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
19. ERBAY E. R., karaman s., A ve B Tipi Kişilik Özellikleri İle İş Stresi Arasindaki İlişki, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesVII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
20. KUBAŞ A., ERBAY E. R., Girişimcilik Eğitiminin Etkinliği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesVII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
21. ERBAY E. R., kaplan b., Türkiye’de Otomotiv Endüstrisi ve Dış Ticaret Üzerine Etkileri, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesVII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
22. ERBAY E. R., tulgar d., ÖZDEN M., Türkiye’de Uluslararası Bankacılık ve Dış Ticaret, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesVII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
23. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Demokrasi Ekonomik Kalkınmanın Ön Koşulu Mudur?, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
24. ERBAY E. R., evli s., Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Ve Rüzgar Enerjisi Potansiyeli, IBANESS Conference Series – Ohrid/ Republic of Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
25. ERBAY E. R., evli s., Türkiye’nin Enerji Potansiyeli Kaynak Türlerine Göre Arz ve Talebi, IBANESS Conference Series – Ohrid/ Republic of Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
26. ERBAY E. R., evli s., Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Trakya Bölgesi’xxnin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Geleceği, V. İnternational Balkan and Near Eastern Social Scienes Congress Series (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
27. ERBAY E. R., evli s., Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Hayatı Kültürel Yapısı ve Sorunları, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
28. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yavaş Şehirler, International Balkan and Near Eastern Social SciencesCongress Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
29. arıkan d., ERBAY E. R., Türkiye PİSA 2015 Sonuçlarının Değerlendirilmesi, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
30. ERBAY E. R., arıkan d., Türkiye’de Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Hedefi ve Gelişimi, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
31. ERBAY E. R., evli s., Türkiye’nin Dış Ticaretinde Trakya Bölgesinin Payı, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
32. AÇIKGÖZ A. F., APAK S., ERBAY E. R., A long term appraisal of the corporate liquidity dynamics in the selected nonfinancial sectors Evidence from Turkey, ibaness (28.12.2016-30.12.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
33. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., The Nexus of Corporate Liquidity Dynamics and Bank Credit Usage in the Long term The Case of Cash in Turkey, 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 28 - 30 october Antalya (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
34. ERBAY E. R., baydar h., Trakya Bölgesinde Panayır ve Festivallerin Bölgenin Sosyo Ekonomik Yaşamına Etkileri, ibaness (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
35. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., Cash and cash equivalents versus net working capital as strategic tools to assess the long term relation between bank credits and corporate liquidity, 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 21-23 July 2016, Podgorica, Montenegro -p. to: 28-30 October Antalya Turkey. (21.07.2016-23.07.2016).
Tam metin bildiri
36. ORAMAN Y., ERBAY E. R., Şarapta Müşteri Memnuniyet Dinamikleri ve Markalararası Rekabet Gücü, erc/METU (CD), International Conference in Economics VI (11.09.2002-14.09.2002).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. EREL F. P., ERBAY E. R., Biyodizel üretiminde Ters Lojistik Uygulamaları, Enerji tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı (28.05.2014-29.05.2014).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ERBAY E. R., uslu g., Trakya Bölgesinde İnovatif Girişimciliğin Desteklenmesi, 3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
3. ERBAY E. R., Lisanslı Depoculuk ve Ürün Borsalarının Tarım Ürünleri Piyasalarına Etkileri, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
4. ERBAY E. R., Türkiye’de Tarım Ürünlerinde Vadeli İşlem Piyasaları Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Geliştirilme Olanakları, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
5. ERBAY E. R., Trakya Bölgesinde Ürün Borsalarının Durumu VeTarıma Dayalı Sanayilere Etkileri, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu (14.10.2005-15.10.2005).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESJI
2. Tekirdağ Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Tekirdağ ili Malkara İlçesi Elmalı Köyü-Yunanistan Gümülcine Kalkınma Ajansı “Ekolojik Köy” AB Projesi, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 29.04.2011.
Ulusal Projeler
1. Kartepe Lojistik Merkezi, Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje, Araştırmacı, 10.05.2017-10.08.2017.
2. Trakya Bölgesinde Panayir Festival Ve Fuar Organizasyonlarinin Bölgenin Sosyo Ekonomik Ve Kültürel Yapiya Etkilerinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.04.2013-16.12.2016.
3. Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 16.10.2014.
4. Biodizel Üretiminde Atık Yağ kullanımı ve Ters Lojistik Uygulamaları NKÜBAP Projesi, BAP, Yürütücü, 27.06.2014.
5. Trakya Bölgesi ve Göl Çevresindeki Sosyo-Ekonomik (Avcılık, Tarım ve Sanayi) Faaliyetlerin Gala Gölüne Etkileri ve Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Tespiti, BAP, Araştırmacı, 06.10.2006.
6. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası&Yunanistan Karditsa (AN-KA) Kalkınma Ajansı Ortak AB Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 20.10.2004.
7. Trakya Bölgesinda Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 25.01.2002.