Doç. Dr. ERTUĞRUL RECEP ERBAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ERTUĞRUL RECEP ERBAY

T: (0282) 250 2847

M erbay@nku.edu.tr

W erbay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez: Gelişmekte olan ülkelerde tarım ürünlerinin gelecek (futures) ve opsiyon (options) piyasaları:Türkiye örneği (2002)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ PR.
Öğrenim Yılları: 1993-1996
Tez: Tekirdağ ili merkez ilçesi dağ köylerinin kırsal kalkınma potansiyeli ve değerlendirme olanakları (1996)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ PR.
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2013-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2003-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2002-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2017
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2014
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSITESI
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2011
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Büyüme
Gelişme Ekonomisi - Makro
Uluslararası Finans
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Demokrasi Ekonomik Kalkınma İçin Ön Koşul Mudur?, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol. 6, 2017.
Özgün Makale ESJI, SIS
2. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., TUNCER G., Cash vs. networking capital as strategic tools for the long term relation between bank credits and liquidity: Inequalities in Turkey, procedia social and behavioral sciences, pp. 648-655, 2016.
Özgün Makale SSCI
3. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., The nexus of corporate liqudity dynamics and bank credit usage in the long term: The case cash in Turkey, journal of global strategic management, vol. 10, pp. 5-16, 2016.
Özgün Makale SSCI
4. ERBAY E. R., ÖZDEN M., İktisadi Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Yaklaşım, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2013.
Özgün Makale
5. KUBAŞ A., İNAN İ. H., HURMA H., ERBAY E. R., An Important Role of Local People to Joining Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environment and Protection Ecology, vol. 2, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., GÜREL A., Türkiye´deki İşletmelerde uzun Dönemde Aktifler için Özkaynaklar ile Finansman Sağlanmasının Net Satışlar ve Karlılık Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016.
Özgün Makale
2. APAK S., ERBAY E. R., AÇIKGÖZ A. F., Türkiye´deki işletmelerde kısa vadeli banka kredileri ile hazır değerler arasındaki ilişkinin uzun dönemde değerlendirilmesi, İktisadi araştırmalar vakfı yıllık, cilt 2016, ss. 36-42, 2016.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERBAY E. R., Lisanslı depoculuğun ve Teslimata Bağlı İşlemlerin Türkiye Tarım Ürünleri Piyasasına ve Vadeli İşlemlere olası Etkileri, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Odası, 2007.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Demokrasi Ekonomik Kalkınmanın Ön Koşulu Mudur?, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
2. ERBAY E. R., evli s., Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Ve Rüzgar Enerjisi Potansiyeli, IBANESS Conference Series – Ohrid/ Republic of Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. ERBAY E. R., evli s., Türkiye’nin Enerji Potansiyeli Kaynak Türlerine Göre Arz ve Talebi, IBANESS Conference Series – Ohrid/ Republic of Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ERBAY E. R., evli s., Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Trakya Bölgesi’xxnin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Geleceği, V. İnternational Balkan and Near Eastern Social Scienes Congress Series (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ERBAY E. R., evli s., Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Hayatı Kültürel Yapısı ve Sorunları, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ÖZDEN M., ERBAY E. R., Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yavaş Şehirler, International Balkan and Near Eastern Social SciencesCongress Series (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
7. arıkan d., ERBAY E. R., Türkiye PİSA 2015 Sonuçlarının Değerlendirilmesi, IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ERBAY E. R., arıkan d., Türkiye’de Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Hedefi ve Gelişimi, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ERBAY E. R., evli s., Türkiye’nin Dış Ticaretinde Trakya Bölgesinin Payı, III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. AÇIKGÖZ A. F., APAK S., ERBAY E. R., A long-term appraisal of the corporate liquidity dynamics in the selected nonfinancial sectors: Evidence from Turkey, ibaness (28.12.2016-30.12.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., The Nexus of Corporate Liquidity Dynamics and Bank Credit Usage in the Long-term: The Case of Cash in Turkey, 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 28 - 30 october Antalya (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
12. ERBAY E. R., baydar h., Trakya Bölgesinde Panayır ve Festivallerin Bölgenin Sosyo-Ekonomik Yaşamına Etkileri, ibaness (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., Cash and cash equivalents versus net working capital as strategic tools to assess the long-term relation between bank credits and corporate liquidity, 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 21-23 July 2016, Podgorica, Montenegro -p. to: 28-30 October Antalya Turkey. (21.07.2016-23.07.2016).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESJI
2. Tekirdağ Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Kartepe Lojistik Merkezi, Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje, Araştırmacı, 10.05.2017-10.08.2017.
2. Trakya Bölgesinde Panayir, Festival Ve Fuar Organizasyonlarinin Bölgenin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Yapiya Etkilerinin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.04.2013-16.12.2016.